website design software
Fotografisch etsen

Fotografisch etsen is een moderne manier om te etsen. Hiervoor zijn diverse methoden beschikbaar. Ik zal hieronder uitleg geven over de manier ik gebruik.

Bij fotografisch etsen wordt gewerkt in een DoKa (donkere kamer) omdat er met lichtgevoelig materiaal wordt gewerkt. In eerste instantie wordt een lichtgevoelige film op een etsplaat aangebracht. Het ontwerp voor de ets staat op een transparante sheet. De etsplaat wordt op een vacuümbed onder de belichtingslamp gelegd. Vervolgens legt men de sheet op de etsplaat. Een glasplaat wordt hier weer overheen gelegd om het vacuümbed af te sluiten. Door middel van een vacuümpomp wordt de ruimte tussen het vacuümbed en de glasplaat vacuüm gezogen, waardoor de sheet strak op de etsplaat komt te liggen. Nu wordt de lamp aangezet en wordt de plaat belicht. Na het belichten wordt de plaat in een soda-oplossing ontwikkeld. Hierna moet de plaat nog even nabelicht worden om de film uit te harden. Nu kan de plaat net als een normale ets afgedrukt worden.

Klik op een plaatje hiernaast om er meer over te lezen..

[Home] [Etsen] [Fotografisch etsen] [Linosnede] [Projecten]